Tjänster och verksamhet

JGtext utför uppdrag och tjänster som:

  • Journalistik – text för papper eller webb
  • Dokumentation av utbildningar och konferenser
  • Nyhetsbrev – digitala eller papper
  • Manualer, hjälptexter och handböcker
  • Kommunikatör – Hyr in en frilansande informatör/kommunikatör med kort varsel vid arbetstoppar eller under pågående rekrytering.
  • Informationsmaterial – till exempel samhällsinformation
  • Utbildningsmaterial
  • Korrektur, textbearbetning och språkgranskning
  • Historieberättande eller ”Storytelling” – marknadsföring med hjälp av berättelsen om hur företaget uppstod, hur det har utvecklats, varför kunderna har efterfrågat dess tjänster och sist men inte minst: Vart, hur och med vilken hastighet företaget är på väg framåt.

Kommentera